Hoeveel beweegt iemand precies per dag?

Het is algemeen bekend dat bewegen goed is voor de gezondheid. Sporten is niet de enige manier van bewegen; mensen bewegen meer dan ze zelf denken. Want ook bewegen tijdens niet sport gerelateerde activiteiten telt: zoals boodschappen doen, traplopen, stofzuigen of de auto wassen. Veel onderzoek naar beweging is voornamelijk gebaseerd op vragenlijstenonderzoek en zelfrapportage. Dit is echter subjectief van aard en niet iedereen zal de alledaagse activiteiten als beweging rapporteren. Een meer objectieve en complete manier van meten wordt verkregen door gebruik te maken van beweegmeters, die gedurende een vastgestelde periode alle bewegingen registreren en vastleggen. In het LISS panel van Centerdata wordt momenteel een onderzoek naar beweging uitgevoerd waarbij een beweegmeter wordt gebruikt.

In samenwerking met onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt Centerdata dit voorjaar bij LISS panelleden hoeveel ze bewegen. Tijdens het onderzoek worden panelleden gevraagd om een week lang een beweegmeter (een activPAL) te dragen op hun bovenbeen waardoor bijna alle beweging gedurende de hele week wordt gemeten. Aan het veldonderzoek doen ongeveer 600 panelleden mee. Van de 600 deelnemende panelleden hebben 500 aangegeven ook een eigen tracker (bijvoorbeeld een sporthorloge) te hebben en ook bereid te zijn om eigen tracker-data te delen. Op deze manier kunnen de resultaten van de activPAL vergeleken worden met de data van de eigen tracker.

Opzet van het onderzoek

Na afloop van de periode waarin het panellid heeft meegedaan, wordt de meter uitgelezen en krijgt het panellid een persoonlijk beweegoverzicht. In dit beweegoverzicht (zie voorbeeld hieronder) zien panelleden per dag hoeveel minuten ze hebben besteed aan (achtereenvolgens): slapen, liggen/dutje doen, autorijden, zitten, staan, (hard)lopen en fietsen.

Credits: Centerdata: generated by PALanalysis v8

In het overzicht zien panelleden (onder de 0-lijn) hoeveel tijd ze in rust waren (liggen, zitten en slapen) en hoeveel tijd ze actief waren (alles boven de 0-lijn). Ook zien ze hoeveel stappen ze gezet hebben (waarbij fietsen ook naar stappen wordt gezet) en krijgen ze feedback over hun activiteit score uitgedrukt in MET.h. De MET.h waarde geeft aan hoeveel energie een bepaalde inspanning kost ten opzichte van de hoeveelheid benodigde energie in rust. Zitten heeft een MET waarde van 1, dus 24 MET.h betekent dat iemand de hele dag heeft gezeten. Onderzoek heeft aangetoond dat al bij 11 MET uren meer beweging aanzienlijke gezondheidswinst wordt geboekt.

Doel beweegmeteronderzoek

Het hoofddoel van het beweegmeterproject is het verbeteren van de nauwkeurigheid van beweegstatistieken in wetenschappelijk onderzoek terwijl de respondentlast verminderd wordt. Een ander doel is om diezelfde statistieken te verrijken door meer breedte in de type fysieke activiteiten en meer detail over de fysieke activiteiten. De resultaten van deze studie worden eind van dit jaar verwacht.

Op termijn krijgen alle wetenschappers toegang tot de hoogfrequente sensordata van deze beweegmeterstudie via het LISS Data Archive: http://dataarchive.lissdata.nl.