IISG-collectie  doorzoekbaar in meerdere talen

Het IISG heeft veel boeken, tijdschriften en archiefmateriaal in latijnse talen en alfabetten, zoals Amhaars, Arabish, Bengali, Farsi en Tamil. Om dat materiaal te catalogiseren, is altijd gebruik­gemaakt van transliteratie – het ‘converteren’ van de niet-westerse karakters naar het westerse alfabet.  Catalogussystemen ondersteunden vroeger alleen het westerse alfabet. Bij transliteratie kan echter veel fout gaan. […]

Read more
Online DANS Data Stories: GDPR

In een korte video vertelt Emilie Kraaikamp (DANS, adviseur juridische zaken) over het delen van persoonlijke gegevens uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bespreekt Emilie praktische zaken over het archiveren van onderzoeksgegevens bij DANS en het delen van deze gegevens. De video Reusability and the GDPR: Archiving your data with DANS staat op het YouTube-kanaal van DANS.  […]

Read more
DANS kondigt nieuwe visie aan

Een totaal vernieuwd digitaal repository, met een Vault  voor long-term-preservation en op verschillende wetenschappelijke communities toegesneden Data Stations; dat is iets wat gebruikers binnenkort van DANS kunnen verwachten. Maar de nieuwe visie van het grootste Nederlandse repository voor onderzoeksdata behelst meer. Als nationaal expertisecentrum voor onderzoeksdata zal DANS onderzoekers én dataprofessionals trainen en ondersteunen, het datalandschap monitoren en samenwerking bevorderen. DANS zal hiermee de komende jaren een krachtige […]

Read more
ASR zorgt voor ondertiteling online colleges

Op de website universiteitvannederland.nl staan korte colleges van Nederlandse wetenschappers. In samenwerking met Stichting Open Spraaktechnologie voorziet de Nederlandse Taalunie vijftig van deze video-opnames via automatische spraakherkenning van ondertiteling.  Doel hiervan is de filmpjes beschikbaar te maken voor het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en voor dove en slechthorende gebruikers van het Nederlands. Recent […]

Read more
Platform Digitale Infrastructuren SSH gelanceerd

In het najaar van 2019 is het Platform Digitale Infrastructuren SSH (PDI-SSH) gelanceerd. PDI-SSH is een initiatief van het SSH-beraad en de digitale infrastructuren CLARIAH en ODISSEI. Het platform heeft drie taken: het ontwikkelen van een strategie voor digitale infrastructuur in Nederland, middelen toekennen aan digitale infrastructurele voorzieningen en de afstemming van die voorzieningen. De […]

Read more