Digital Humanities 2018: Puentes/Bridges

Deze zomer werd het jaarlijkse grote Digital Humanities-congres in Mexico City georganiseerd. In de hoop culturele, sociale en geesteswetenschappelijke bruggenbouw tussen onderzoekers van over de hele wereld te stimuleren, was het gastland voor het eerst een Latijns-Amerikaans land. Met dezelfde intentie wierp men een extra taalbarrière op door het congres officieel tweetalig (Engels en Spaans) […]

Read more
Online survey digital humanities

In het kader van zijn promotieonderzoek naar de praktijk van digital history, doet Max Kemman (Universiteit van Luxemburg) onderzoek naar de samenwerking tussen geesteswetenschappers en informatici. Meer informatie hierover staat online: maxkemman.nl/aboutsurvey. Graag zou Max iedereen die deelneemt aan een samenwerking tussen geesteswetenschappers en informatici (bijvoorbeeld in een centrum, lab, project, etc.) willen vragen om een […]

Read more