In samenspraak met Universiteit Leiden is er als stageopdracht onderzoek gedaan naar synthetische datasets die inzetbaar zijn in het onderwijs. Op basis van de eisen en wensen is er een generatiemethode, om synthetische data mee te genereren, gezocht waarmee de balans tussen de privacy, getrouwheid en geschiktheid doeltreffend blijft. Dit heeft geresulteerd in een synthetische […]

Read more

Het CBS heeft op basis van administratieve overheids­registers persoonsnetwerken geconstrueerd van familie, huisgenoten, klasgenoten, buren en collega’s. Bronnen zijn onder andere de Basis-registratie Personen, de Polisadministratie en onderwijsinformatie van DUO. Door Marjolijn Das (CBS/EUR/LDE Centre for BOLD Cities), Fijnanda van Klingeren (CBS), Jan van der Laan (CBS), Edwin de Jonge (CBS) Vanuit deze bronnen is […]

Read more

SANE – Secure ANalysis Environment Gevoelige datasets met vertrouwelijke informatie kunnen niet zomaar worden gedeeld voor wetenschappelijk onderzoek. SANE biedt een gecontroleerde omgeving voor het delen en analyseren van dergelijke gegevens. Door Evgeniia Krichever, Lucas van der Meer Een van de grootste uitdagingen bij het werken met gevoelige gegevens is het beheer ervan en het […]

Read more

Het duurde maar een paar uur. De verwoestende brand van 2018 in het Nationaal Museum van Brazilië vernietigde, naast vele andere kostbare voorwerpen, “de collectie met betrekking tot inheemse talen, inclusief de opnames sinds 1958, de gezangen in alle uitgestorven talen, de Curt Nimuendajú-archieven en de etnologische en archeologische referenties van alle etnischegroepen in Brazilië […]

Read more

De volgende datasets zijn open access beschikbaar via de DANS Data Stations: R. Keeton; M. Abu; S. Boly; E. Gurmu; B. Ketsomboon; J. Owour; D. Reckien (Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente), 2024, “Database of perceived cause-effect relations in migration aspirations and decisions”, https://doi.org/10.17026/SS/PWKZME, DANS Data Station Social Sciences and Humanities, […]

Read more

Veel waardevolle datasets, met name in de sociale wetenschappen, bevatten persoonsgegevens en kunnen daarom niet vrij toegankelijk worden gemaakt. Om hergebruik van deze gegevens toch mogelijk te maken, bieden archieven zoals DANS opties voor beperkte toegang. In de DANS Data Stations kunnen gebruikers dergelijke “restricted access” datasets pas downloaden na toestemming van de eigenaar. Ter […]

Read more