Tussen maart 2020 en april 2021 werden 54 persconferenties over het Coronavirus georganiseerd door de Rijksoverheid. Onderzoeker Maarten Marx en zijn team (Universiteit van Amsterdam) hebben alle zinnen uit deze persconferenties handmatig geannoteerd op aanwezigheid van declaraties of toezeggingen (Searle’s speech acts) en op gedrags-beïnvloedingstechnieken, zoals het complimenteren of bang maken van burgers. Ook voegden de […]

Read more
Welkom CBS

Vanaf 2022 levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weer een bijdrage aan dit blad. Annette Scherpenzeel, hoofd van de afdeling Microdata Ser­vices: “Via een beveiligde om­­ge­ving, met gepseudonimi­seerde data en onder strikte voorwaarden kunnen ook anderen onderzoek doen met de databestanden van het CBS. Zo profiteert de samenleving optimaal van de data die […]

Read more