De European Social Survey (ESS) is een wetenschappelijk cross-nationaal onderzoek dat sinds 2001 in heel Europa wordt afgenomen. Het brengt attitudes, meningen en gedragspatronen van de bevolking in de verschillende Europese landen in kaart. Elke twee jaar worden face-to-face interviews gehouden op basis van een nieuwe, representatieve steekproef. Centerdata ontwikkelt software voor online dataverzameling Centerdata […]

Read more

Van 17 tot 21 juli vond het tweejaarlijkse congres van de ESRA (European survey research association) plaats in Milaan. Dit evenement, dat elke twee jaar wordt gehouden, heeft tot doel onderzoekers, beleidsmakers, methodologen en statistici uit heel Europa samen te brengen, om kennis te delen en te verdiepen. Het thema van dit jaar was ‘Survey Onderzoek in Tijden van Crisis: Uitdagingen, Kansen en Nieuwe Richtingen’.

Read more
Nederlanders vaak minder digitaal vaardig dan ze denken

Veel Nederlanders zijn minder digitaal vaardig dan ze denken. Een aanzienlijk deel van de Nederlanders heeft namelijk moeite met het herkennen van nepwebwinkels en phishing-berichten, terwijl zij denken dat ze die wél zouden herkennen.
Dat blijkt uit onderzoek in het LISS panel voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dat onderzoek evalueerde Centerdata de kritische digitale vaardigheden van Nederlanders.

Read more